SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Más Vital

Sjukförsåkkringen Sanitas Más Vital för svenskar i Spanien – för personer som är 60 och mer

Endast 23,20€ per månad och person.

Sanitas Más Vital är en sjukförsäkring från Sanitas som är särskilt framtagen för personer som är äldre än 60. Få bästa vård från våra specialister med särskilt fokus på geriatrik, allmänmedicin, fysioterapi, podiatri, tandvård och andra specialisttjänster.

Det krävs ingen dokumentation av din medicinska historik och det är ingen kvalificeringstid.

Vad täcks?

  • Allmänläkare (utan begränsning)

  • Direkttillgång till specialister (fem besök per år)

  • Fysioterapi och rehabilitering (tio besök per år)

  • Podiatri (tolv besök per år)

  • Diagnostiskt test (en mammografi eller en ultraljudsundersökning av prostatan per år)

  • Läkemedel – (ersätter 50 % av kostnaden för mediciner upp till 200 €)

  • Senior-program (personligt hälsostöd)

  • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)