Mäns Hälsovecka 12-18 juni 2023

13 juni 2022

Männens Hälsovecka

är ett årligt evenemang som äger rum i många länder runt om i världen för att öka medvetenheten om mäns hälsofrågor och för att främja hälsosammare livsstilar.


Här är fem allmänna tips för mäns hälsa:

  • Regelbunden träning: Delta i regelbunden fysisk aktivitet. Sikta på minst 150 minuter av måttlig intensitet eller 75 minuter av intensiv träning minst två dagar i veckan.
  • Hälsosam kost: Följ en balanserad och näringsrik kost som innehåller en mängd olika frukter, grönsaker, fullkorn, magra proteiner och hälsosamma fetter. Begränsa bearbetade livsmedel, sockerhaltiga mellanmål samt överdrivet salt- och alkoholintag. Håll dig hydrerad genom att dricka tillräcklig mängd vatten under hela dagen.
  • Regelbundna kontroller: Planera regelbundna kontroller med din vårdgivare, för att kolla blodtryck, kolesterol, blodsocker, prostata kontroller, osv. Detta kan hjälpa till att upptäcka potentiella hälsoproblem tidigt.
  • Psykisk hälsa: Var uppmärksam på ditt psykiska välbefinnande och sök stöd när det behövs. Delta i aktiviteter du tycker om och upprätthåll ett starkt stödsystem av familj och vänner. Om du upplever ihållande känslor av sorg, ångest eller andra psykiska problem, tveka inte att kontakta en psykiatrisk specialist för hjälp.
  • Hälsosam balans mellan arbete och privatliv: Sträva efter att uppnå en hälsosam balans mellan ditt arbetsliv och privatliv. Sätt upp realistiska mål för att undvika utbrändhet och upprätthålla en övergripande tillfredsställelse med livet.

Kom ihåg att dessa tips är allmänna riktlinjer, och det rekommenderas alltid att rådgöra med sjukvårdspersonal för personlig rådgivning baserat på dina specifika hälsobehov och omständigheter.