Myter om känslor

20 april 2021
Myter om känslor

Myter om känslor

Obehagliga känslor är farliga och okontrollerbara

Känslor är alltid konstruktiva och om vi inte undviker dem är de milda.

Negativa känslor tjänar inget syfte; de är en olägenhet, en prövning

Obehagliga känslor är användbara; de upplyser om oss själva och vår miljö. De gör det möjligt för oss att ha intuition, att planera vårt beteende. Så länge de inte är för intensiva och inte håller för länge, är de ett verktyg.

Att känna vissa känslor är för människor som är svaga

Känslor som sorg eller skam är universella och är inte relaterade till hur stark en person är. Alla känner förnedring, rädsla, raseri ... Det är bara att det är mer märkbart för vissa människor än för andra. De som kan hantera sina känslor kan göra det för att de har accepterat känslorna, det vill säga att de anser att det är något som är normalt.

När jag känner negativa saker tror jag att jag är en dålig person

Känslor utsätts inte för etisk bedömning, det gör däremot beteenden. Känslor är inte kontrollerbara; de kan hanteras men de kan inte upphävas. De är reaktioner.

Negativa känslor begränsar mig och låter mig inte göra någonting

Känslor är inte en ren återspegling av verkligheten. De är varningar och kan ibland vara falska larm. På detta sätt är du alltid skyddad. Om du märker att det är ett falsklarm och känslan accepteras som sådan, bleknar den.

Vissa känslor får mig att känna mig dålig

Känslor är inte domslut. De är alltid konstruktiva varningar, med en användbar roll. Lär dig att skilja mellan "Jag känner mig skyldig eller inkompetent" och "Jag är skyldig" eller "Jag är inkompetent".