Sanitas: Att teckna en försäkring

5 juli 2023
Sanitas: Att teckna en försäkring

Sanitas: Att teckna en försäkring

"Hur lång tid tar det för försäkringen att träda i kraft?"

Denna fråga får vi ofta när vi börjar registrera en sjukförsäkring. Tyvärr kan vi bara svara "Det beror på...".

Här kan du ta reda på i detalj vad som är viktigt:

1. Först och främst, kommer vi att gå igenom och förklara de olika typerna av försäkringar Sanitas har samt ta reda på vilken variant som passar dig och dina behov bäst.

2. För att vi ska kunna fylla i ansökningsformuläret åt dig behöver vi följande information:

 • Vem blir försäkringstagare? I de flesta familjer är det oftast en person som sköter pappersarbetet. Vi vill föreslå att denna person blir försäkringstagare då endast försäkringstagaren kan göra ändringar i försäkringen t. ex. adress, kontonummer, osv.
 • Vilken försäkring skulle du vilja teckna?
 • Vill du lägga till några tillägg? https://www.sanitasestepona.com/extras
 • När ska försäkringen börja gälla? (Kontrakten kan endast börja den 1:a varje månad)
 • Fullständig adress (i Spanien)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningssätt*
 • Betalningsfrekvens: Månatlig eller årlig betalning (årlig med 4 % rabatt)

Från varje försäkrad:

 • Kopia av pass inklusive signatursida (och NIE-dokument om tillgängligt)
 • Vikt
 • Längd
 • Har du någon diagnostiserad sjukdom? I så fall, vilken diagnos, sedan när?
 • Har du haft någon operation? Om så är fallet, vilken, var, vad gjordes exakt, när? Implanterades material? (inklusive kosmetisk kirurgi)
 • Tar du någon medicin? Om så är fallet, vilka, för vilken sjukdom och i vilken dos?
 • Lider du av någon odiagnostiserad smärta? Om så är fallet, vad, var och sedan när?

*Betalningssätt:

a) Spanska bankuppgifter (20 siffror)

b) Inget spanskt bankkonto: Hela årsbeloppet måste betalas i förskott med kreditkort eller banköverföring.


3. Så snart vi har denna fullständiga information kommer vi att fylla i ansökningsformuläret och mejla det till dig. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Försäkringstagaren måste signera alla sidor. Signaturen ska vara identisk med den på passet/id-kortet.

Ofullständig, oläslig information eller felaktiga signaturer förlänger processen.

4. Så fort vi får den korrekt undertecknade ansökan kommer vi att lägga in uppgifterna i systemet. Våra kollegor från huvudkontoret kommer att kontakta dig för att kontrollera dina hälsouppgifter.

5. Även här är det upp till dig ... hur tillgänglig du är och hur snabbt huvudkontoret kan kontakta dig.

6. Om du inte har ett spanskt eller europeiskt bankkonto måste du göra betalningen för att slutföra försäkringen

7. När den fulla betalningen har gjorts eller första månaden har debiterats från ditt bankkonto är försäkringen aktiverad och redo att användas. Du får tillgång till sjukförsäkringen och alla nödvändiga dokument (för VISA, residencia, osv.).

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig att förstå registreringsprocessen.

Självklart finns vi också vid din sida under denna tid och svarar på alla dina frågor. 

Vänliga hälsningar,
Ditt Sanitas Estepona-team