Vatten, hjärnan och energi

6 mars 2020
Vatten, hjärnan och energi

Vatten, hjärnan och energi:
drick två liter om dagen


Kroppen måste regelbundet tillföras vatten. Det behövs för att säkerställa att kroppens fysiska och intellektuella förmågor fungerar, och för att bibehålla en känsla av välmående. Man bör dricka minst två liter vätska om dagen.

En korrekt vätskebalans har en avgörande påverkan på välmående och prestanda.

Det har visats att otillräckligt vätskeintag leder till sämre prestationsförmåga och leder till kognitiva problem som sämre koncentration, uppmärksamhet och minne.

Om vatten

Ett grundläggande behov

Anledningen till att du bör dricka två liter vätska om dagen är att kroppen varje dag gör av med två liter vätska – genom huden, lungorna, urin och avföring.

Vatten är kroppens största beståndsdel, och om inte kroppen tillförs motsvarande mängd vätska i tre dagar kan den inte fungera. De organ som kontrollerar mängden vätska i kroppen är huden och njurarna. Hudens transpiration reglerar dessutom kroppstemperaturen så att den alltid är 37°.

Förutom vatten är det även bra att konsumera soppa, saft, fruktjuice och grönsaker som innehåller en hög andel vatten. Alkoholhaltiga drycker tenderar dock att dehydrera organiska vävnader. 

Vid vätskebrist bromsas det normala blodflödet till muskler, hjärna och andra organ. Ett tydligt symptom är trötthet, och på sikt kan det leda till cirkulationsrubbningar och förstoppning.

Det är viktigt att uppnå rätt balans mellan vätskeintag och framför allt natrium, men även andra elektrolyter som kalium.

I allmänhet får vi i oss de nödvändiga elektrolyterna från en normal diet, men vid extrem värme eller intensiv fysisk aktivitet är det viktigt att öka intaget av elektrolyter – i synnerhet natrium – i form av salter.

Äldre och barn

Äldre och barn

Det är inte alltid man blir mer törstig när vätskebristen väl uppgår till omkring 2 % av kroppsvikten. Det finns två grupper av människor som ofta inte dricker tillräckligt mycket: äldre och barn.

När en äldre person har otillräckligt vätskeintag minskar mängden urin från njurarna, något som leder till ansamling av urinämnen. För att undvika uttorkning bör äldre vara noga med att dricka mycket vatten och andra kalla eller varma drycker samt äta soppa – även om de inte känner sig törstiga.

Barn har ett ännu större behov av vätskeintag, eftersom barn under 12 år inte kan reglera sin kroppstemperatur och därför löper extra stor risk för uttorkning.

SportsVatten och sport

Vätskeförlusten ökar avsevärt vid intensiva fysiska aktiviteter och i varmt väder. Om vätskeintaget i dessa fall är otillräckligt minskar svettningen, vilket kan leda till värmeutmattning och andra fysiska symtom kopplade till överhettning.

Personer som bor på hög höjd eller i ett kallt klimat behöver också dricka mer.