PRODUKTJÄMFÖRELSE

I tabellen nedan kan du jämföra våra mest populära sjukförsäkringar.

  International Resident Premium  500.000 Más Salud
KONSULTATIONER X X X
Allmänläkare X X X
Specialister X X X
TESTER      
Enkla X X X
Komplexa X X X
TERAPIER      
Enkla X X X
Komplexa X X X
TANDVÅRD      
Dental 21 X
Ersättning 90% 325€ X
Ersättning 80% 400€ X
AKUTVÅRD X X X
KIRURGI      
Öppenvård X X X
Sjukhusvistelse X X X
PREMIUM-BETALNING X
Ersättning      
90% 300.000€ X
90% 500.000€ X
USA-TÄCKNING X X
KOMPENSATION SJUKHUS      
100€ / dag X X
LÄKEMEDEL      
50% 300€ X
HEMTRANSPORT X
ÅLDER 0-64 0-64 0-75


* betalning av premie av hela policyn under 1 år vid försäkringstagarens bortgång