SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Más 90.000

Sjukförsäkring Sanitas Más 90.000 för svenskar bosatta i Spanien

Från 71,17€ per månad och person 

Sanitas Más 90.000 ger fullständig täckning inom Sanitas’ omfattande medicinska nätverk. Samtidigt ger det dig möjlighet att själv välja din doktor, antingen i Spanien eller utomlands, eftersom Sanitas återbetalar 70 % av omkostnaderna upp till 90.000 € per person och år.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje


Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS MÁS 90.000:

 • 70% ersättning (upp till 90.000 € per år) för medicinsk behandling, så du kan själv välja doktor eller klinik var som helst i världen

 • 60 % ersättning för tandbehandlingar vilket ger dig möjlighet att välja tandläkare var som helst i världen

 • Täckning i USA

 • Betalningsskydd