SJUKFÖRSÄKRING I SPANIEN
Sanitas Más Salud Familias Plus

Sanitas Más Salud Familias Plus – Sjukförsäkring för familjer i Spanien

Från 38,60€ pp/månad med självrisk

Sanitas Más Salud Familias Plus är en heltäckande sjukförsäkring av högsta kvalitet som ger tillgång till hela Sanitas’ medicinska nätverk och täcker alla dina behov i Spanien.

Försäkringen erbjuder speciell täckning för familjer och har en attraktiv månadsavgift tack vare självrisk.


Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS MÁS SALUD FAMILIAS PLUS:

 • 20 sessioner med logopedi

 • 20 sessioner med psykologi

 • Akut videokonsultation 24/7 med allmänläkare eller barnläkare utan tidsbokning

 • Dygnet runt-öppen videokonsultation vid akutfall

 • Videokonsultation för dina personanpassade program (t.ex. personlig tränare, dietist, rökavvänjning, bäckenbottenträning etc.)

 • Hemtjänst (t.ex. hjälp med hushållsarbete, hemleverans av mediciner etc.)

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.