SJUKFÖRSÄKRING I SPANIEN
Sanitas Más Salud Familias Plus

Sanitas Más Salud Familias Plus – Sjukförsäkring för familjer i Spanien

Från 33,94€ per månad och person med självrisk

Sanitas Más Salud Familias Plus är en heltäckande sjukförsäkring av högsta kvalitet som ger tillgång till hela Sanitas’ medicinska nätverk och täcker alla dina behov i Spanien.

Försäkringen erbjuder speciell täckning för familjer och har en attraktiv månadsavgift tack vare självrisk.


Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS MÁS SALUD FAMILIAS PLUS:

 • 20 sessioner med logopedi

 • 20 sessioner med psykologi

 • Dygnet runt-öppen videokonsultation vid akutfall

 • Videokonsultation för dina personanpassade program (t.ex. personlig tränare, dietist, rökavvänjning, bäckenbottenträning etc.)

 • Hemtjänst (t.ex. hjälp med hushållsarbete, hemleverans av mediciner etc.)

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.