SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Más Salud Óptima

PRivata sjukförsäkringen Sanitas Más Salud Plus för svenskar boendes i Spanien

Från 30,90€ per månad och person med självrisk

Sanitas Más Salud Óptima är en heltäckande sjukförsäkring av högsta kvalitet som ger tillgång till Sanitas’ hela hälsoteam. Den är framtagen för att täcka alla dina behov i Spanien. Få direkttillgång till allmänläkare och specialister från dag ett.

Extra låg månadspremie tack vare självrisk.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 3 € 4
Från 4 till 10 € 7
Från 11 till 15 € 10
> 15 € 15
Diagnoser och analyser € 3
Terapeutiska metoder € 3
Akutvård € 3
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP samt 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.