SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Más Salud Plus

Sanitas Más Salud Plus är en heltäckande privat sjukförsäkring i Spanien

Från 38,90€ per månad och person med självrisk

Sanitas Más Salud Plus är en heltäckande sjukförsäkring av högsta kvalitet som ger tillgång till Sanitas’ hela hälsoteam. Den är framtagen för att täcka alla dina behov i Spanien. Få direkttillgång till allmänläkare och specialister från dag ett.

Låg månadspremie tack vare självrisk.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.