SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Más Salud Plus

Sanitas Más Salud Plus är en heltäckande privat sjukförsäkring i Spanien

Från 41,90€ pp/månad med självrisk

Sanitas Más Salud Plus är en heltäckande sjukförsäkring av högsta kvalitet som ger tillgång till Sanitas’ hela hälsoteam. Den är framtagen för att täcka alla dina behov i Spanien. Få direkttillgång till allmänläkare och specialister från dag ett.

Låg månadspremie tack vare självrisk.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Akut videokonsultation 24/7 med allmänläkare eller barnläkare utan tidsbokning

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.