SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Premium 500.000

Sjukförsäkring i Spanien – Sanitas Premium 500.000

KAMPANJ -15% (1.4.-1.6.2023)

Sanitas Premium 500.000 sjukvårdsförsäkring är den av Sanitas produkter för ersättning som har bäst täckning, generösa ekonomiska begränsningar och mest innovativ policy, såsom ersättning för utgifter för medicin och tandvård etc. SANITAS PREMIUM 500,000 är bäst inom sin prisklass

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje


Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS PREMIUM 500.000:

 • 90% rersättning (upp till 500.000 € per år) för medicinsk behandling, så du kan själv välja doktor eller klinik var som helst i världen

 • 80 % ersättning för tandbehandlingar vilket ger dig möjlighet att själv välja tandläkare

 • Täckning i USA

 • Betalningsskydd