SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Primero

Sjuförsäkringen Sanitas Primero för svenskar i Spanien

Från 18,75€ per månad och person med självrisk

Sanitas Primero ger dig rätt till de bästa tjänsterna inom privat sjukvård (som direkt och fri tillgång till specialister) till ett mycket konkurrenskraftigt pris med Sanitas’ garanti. Det inkluderar även förmånliga priser vid kirurgiska ingrepp och sjukhusvistelse.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgiska ingrepp med svårighetsgrad 0, 1, 2, 3

 • Kirurgiska ingrepp av oftalmologi

 • Kirurgiska ingrepp av traumatologisk artroskopi grupp 4 och 5

 • Variceal operationer i nedre extremiteterna

 • Kirurgiska ingrepp med svårighetsgrad 4 eller högre och för sjukhusvistelse med engångsbelopp

 • Grundläggande tandvård

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.