SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Primero

Sjuförsäkringen Sanitas Primero för svenskar i Spanien

Från 17,69€ per månad och person med självrisk

Sanitas Primero erbjuder medicinsk vård utanför sjukhus. Det gör att du kan få den bästa servicenivån för privat sjukvård (som direkt och fri tillgång till specialister) till ett väldigt attraktivt pris som inkluderar Sanitas’ garanti. Det inkluderar även förmånliga priser vid kirurgiska ingrepp och inskrivning på sjukhus.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgiska ingrepp med svårighetsgrad 0, 1, 2, 3

 • Kirurgiska ingrepp av oftalmologi

 • Kirurgiska ingrepp av traumatologisk artroskopi grupp 4 och 5

 • Variceal operationer i nedre extremiteterna

 • Kirurgiska ingrepp med svårighetsgrad 4 eller högre och för sjukhusvistelse med engångsbelopp

 • Grundläggande tandvård

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP och 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.