SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
SANITAS PROFESIONAL ÓPTIMA

Sjukförskringen Sanitas Profesional Óptima för egenföretagare i Spanien

Från 34,40€ pp/månad med självrisk

Sanitas Profesional Óptima är en heltäckande försäkringspolicy som är speciellt framtagen för egenföretagare i Spanien (som betalar den månadsvisa “autónomo”-avgiften till det spanska socialförsäkringssystemet). Det ger tillgång till en bred uppsättning mertjänster som förenklar livet för dig och din familj vid en tidsbegränsad sjukdom eller om du blir inlagd på sjukhus. Med självrisk från första tjänsten.

Special coverages within this SANITAS PROFESIONAL:

 • Sjukvård vid trafik- och arbetsplatsolyckor

 • Begravningstjänst och nationell transferering vid dödsolycka

 • Heltäckande skydd (t.ex betalningsskydd, fysioterapi hemma, hjälp med hushållsarbete etc.)

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Akut videokonsultation 24/7 med allmänläkare eller barnläkare utan tidsbokning

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 3 € 4
Från 4 till 10 € 7
Från 11 till 15 € 10
> 15 € 15
Diagnoser och analyser € 3
Terapeutiska metoder € 3
Akutvård € 3
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP samt 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.