SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Profesional Plus

Sjukförsäkring i Spanien för egenföretagare (autónomos) Sanitas Profesional Plus

KAMPANJ -15% (1.4.-1.6.2023) med självrisk

Sanitas Profesional Plus är en heltäckande försäkringspolicy som är speciellt framtagen för egenföretagare i Spanien (som betalar den månadsvisa “autónomo”-avgiften till det spanska socialförsäkringssystemet). Det ger tillgång till en bred uppsättning mertjänster som förenklar livet för dig och din familj vid en tidsbegränsad sjukdom eller om du blir inlagd på sjukhus. Med självrisk.

Vad täcks?

 • Primärvård (allmänmedicin, pediatrik, akutvård…)

 • Direkttillgång till alla specialiteter (gynekologi, traumatologi…)

 • Diagnostiska tester (blodprov, röntgen, ultraljud…)

 • Terapeutiska metoder (rehab-sessioner…)

 • Kirurgi (oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej)

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer i främmande länder (upp till 12.000 €)

 • Tandvård (kontroller, rengöring, extraktion, röntgen)

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Sanitas dygnet runt-telefontjänst för akutfall

 • Sanitas Welcome: engelsktalande hjälplinje


Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS PROFESIONAL PLUS:

 • Sjukvård vid trafik- och arbetsplatsolyckor

 • Begravningstjänst och nationell transferering vid dödsolycka

 • Heltäckande skydd (t.ex betalningsskydd, fysioterapi hemma, hjälp med hushållsarbete etc.)

Självrisk:  

Antal tjänster beloppstillägg
Från 0 till 6 € 0
Från 7 till 10 € 4
Från 11 till 15 € 7
> 15 € 10
Tandvård € 3
Frekventa behandlingar* € 12
*Sjukgymnast (10 besök), ventilationsterapi (15 gånger), syrgasbehandling (30 dagar för BPAP och CPAP samt 15 dagar för aerosol) och förberedelser för förlossning.