SJUKFÖRSÄKRINGAR I SPANIEN
Sanitas Top Quantum

Sjukförsäkring Sanitas Top Quantum för svenskar bosatta i Spanien

Från 57,90€ pp/månad utan självrisk

SANITAS TOP QUANTUM är en heltäckande försäkring som ger tillgång till hela Sanitas medicinska nätverk och även 80% ersättning för de främsta familjespecialisterna utanför Sanitas nätverk i Spanien: allmänläkare, pediatrik och gynekologi, med en gräns på 10 000 €/år .

Särskilt försäkringsskydd inom SANITAS TOP QUANTUM: 

 • Ersättning för utlägg 80% inom Spanien (med en gräns på 10,000€ per år) för medicinska behandlingar med allmänläkare, barnläkare eller gynekolog.

 • Sjukvård vid trafik- och arbetsplatsolyckor.

 • Psykolog – 20 sessioner per år. 

 • Podologi – 10 sessioner per år.

Vad täcks?

 • Primärvård - allmänmedicin, pediatrik, akutvård…

 • Direkt tillgång till alla specialiteter - gynekologi, traumatologi…

 • Diagnostiska tester - blodprov, röntgen, ultraljud…

 • Terapeutiska metoder - rehab-sessioner, cellgift…  

 • Kirurgi - oavsett om en sjukhusvistelse krävs eller ej

 • Sjukhusvistelse

 • Nödsituationer utomlands - upp till 15.000 €

 • Ny medicinsk bedömning (second opinion)

 • Akut videokonsultation 24/7 med allmänläkare eller barnläkare utan tidsbokning

Vad täcks ej?

 • Terapeutiska mål (onkologi)

 • Strålkirurgi och stereotaktisk strålbehandling

 • Icke-invasiva fosterdiagnostik

EXTRAS

 • Återbetalningstillägg 300.000€ inom Spanien

 • Återbetalningstillägg 200.000€ inom Spanien

 • Återbetalningstillägg 75.000€ inom Spanien

 • Sjukhusstöd: daglig ersättning per dag på sjukhus 30€/dag

KARENSTIDER

 • 3 månader: psykiatriskt vård

 • 6 månader: högteknologiska diagnostester samt högteknologiska terapibehandlingar

 • 6 månader: sterilisering och vasektomi

 • 6 månader: ambulatorisk kirurgi, kirurgiska ingrepp samt sjukhusvistelse

 • 8 månader: förlossning