BLUA PREMIUM

Detta digitala komplement tar hand om din fysiska och mentala hälsa. Den är designad för personer som bryr sig om sin livskvalitet och som tror på en hälsosam livsstil.

Videokonsultation:

  • Med allmänläkare och specialister

  • Akutfall

  • Personanpassade program (t.ex. dietist, personlig tränare, mindfulness…)

I hemmet:

  • 6 sessioner fysioterapi

  • 6 sessioner osteopati

  • Blodprovstagning i hemmet (2 per år)

Ersättning:

  • Psykologsessioner (80 % upp till 300 €, maximmalt 5 sessioner) om du vill träffa en psykolog som inte arbetar med Sanitas

  • Ersättning för medicinkostnader (50 % upp till 200 € per år) och hemleverans (12 per år)

Ålder: ingen begränsning
Avtal: individuellt eller fast kostnad för familj
Start: kan läggas till när huvudförsäkringen tecknas eller förnyas
Kvalificeringsperioder: samma som huvudförsäkringen
Priser: 14 € per person och månad
            28 € per månad för alla medlemmar som täcks av denna policy