FAMILJEASSISTANS

Kvalificerad hjälp om en person blir inlagd på sjukhus eller permanent hemmavarande på grund av sjukdom.

  • Hjälp med de grundläggande uppgifterna i hemmet

  • Vård av äldre med vårdbehov, barn under 16 år eller funktionshindrad person

  • Transport av barn under 16 eller funktionshindrad person till en familjemedlems hem

  • Sällskap med minderåriga till skolan

  • Hemleverans av mediciner

  • Tillsyn av husdjur i hemmet

Ålder: 0 – 75 år
Avtal: obligatoriskt för samtliga medlemmar i försäkringen
Start: kan läggas till när huvudförsäkringen tecknas eller förnyas
Kvalificeringsperioder: samma som huvudförsäkringen
Pris: 2 € per person och månad