OLYCKA

Ersättning vid dödsfall eller invaliditet orsakad av olyckshändelse.

  försäkringskapital 30 000€ försäkringskapital 60 000€
yrkesverksamma i grupp 1, 2 4,00€ per person och månad 8,00€ per person och månad
yrkesverksamma i grupp 3 7,50€ per person och månad 15,00€ per person och månad
yrkeserksamma i grupp 4 12,00€ per personoch månad 24,00€ per person och månad


Ålder: 18 – 65 år
Avtal: individuellt (behöver inte tecknas av andra medlemmar i försäkringen)
Start: när som helst
Kvalificeringsperioder: inga