Integritetspolicy

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på Sanitas Estepona är Inger Bergman, info@sanitasestepona.com tel. +34 951 316 610.

Cookies
SanitasEstepona.com använder cookies (kakor). Vi använder cookies för att kunna ge bättre service till våra användare. Vi samlar in statistik via Google Analytics om antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version det är av dessa vilket används för att förbättra webbplatsen. Du kan också använda vår webbplats även om du inaktiverar cookies på din dator. Det kan dock ha en påverkan av webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

Här kan du se hur du kan hantera cookies hos de vanligaste webbläsarna: 

Chrome:
Länk ››

Safari:
Länk ›› 

Firefox:
Länk ›› 

Internet Explorer:
Länk ››

Tredje part
Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är de betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, att upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar endast in uppgifter som e-postadress, namn och eventuellt telefonnummer från de som aktivt tillhandahåller oss dem genom att skicka in meddelanden via formulär på webbplatsen, dessa sparas i Snowfires (webbplatsens crm-system) databas. De sparas endast så länge som det krävs för syftet med kommunikationen mellan Iniciativa och dig eller tills du meddelar oss att radera din information.

Som kund hos Sanitas Estepona och person som skickat in formulär har du alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad om dig. Dessa kan du begära kostnadsfritt, förfrågan görs via e-post till info@sanitasestepona.com.

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till info@sanitasestepona.com

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i den här integritetspolicyn för Iniciativa förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Vill du läsa mer om Sanitas integritetsplicy kan du gå in på den här sidan ››

Senast uppdaterad: 2018-11-27